Przeciąg w mieście

„Przeciąg w mieście – warsztaty wspierające działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną”.

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną, które funkcjonują samodzielnie
i mogą spełniać się zawodowo. Pomoc skierowana jest również do osób, które nie korzystają z innych dostępnych w mieście form wsparcia np. warsztatów, jednak potrzebują pomocy w postaci rehabilitacji społecznej, doradztwa lub wsparcia grupowego.

W ramach projektu „Przeciąg w mieście” organizowane są:
warsztaty arteterapeutyczne,
warsztaty w ramach Społecznej Pracowni Digitalizacji oraz
warsztaty kulinarne.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pełnoletnie z orzeczoną niepełnosprawnością, które chciałyby być bardziej aktywne społecznie i kulturalnie. Zależy nam na wspieraniu osób chcących nawiązać przyjaźnie i wspólnie tworzyć miejsce, w którym poprzez edukację i doświadczenia poczują się spełnione i docenione.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia „Arteria”

Projekt realizowany jest ze środków konkursowych Urzędu Miasta Katowice.